GPG.VN - Global Payment Group

Một vài con số...

Nhà thầu xây dựng Việt Nam duy nhất

6

lần liên tiếp được bình chọn "Thương hiệu Quốc gia"

Đầu tư máy móc thiết bị

1.974

tỷ đồng

Hiện đang thi công

100

công trình

Có mặt tại

46/63

tỉnh thành

4

quốc gia

XÂY DỰNG

APARTMENT SERVICES

BẤT ĐỘNG SẢN

Cảm nhận khách hàng